Få nyhetsbrev! Jeg lover å ikke sende oftere enn to i måneden, og du kan melde deg av når som helst.

Stresstesten i bedrifter

Stresstesten er et ypperlig verktøy for å kartlegge stress i bedriften og hva som virker mest belastende for de ansatte. Testen kan tilbys alle ansatte, en avdeling med spesielle behov, eller enkeltpersoner med økt sykefravær eller som sliter på ulike vis.
Stresstesten kartlegger risikoverdier på 11 dokumenterte områder som er viktige for stress. De er delt inn i:

Stressvarslingstegn
Motvilje/Sinne
Perfeksjonisme
Tid
Skuffelse
Utbrenthet
Underprestasjon
Anspenthet

Stressfaktorer
Fysiske stressfaktorer
Trivsel i arbeid og privatliv

Påvirkninger
Livshendelser
Hverdagsproblemer

Leder vil få en samlet anonymisert rapport av testene og få innblikk i hvilke områder som er mest stressbelastet. Dette vil gi leder mulighet til å gjøre endringer på arbeidsplassen hvis det skulle vise seg å være belastende faktorer der. Testdeltagerne vil også få sin detaljerte rapport med anbefalinger om hvilke områder de med fordel kan gjøre endringer selv eller ved hjelp av helsecoaching. Avhengig av resultat anbefaler jeg oppfølging av de ansatte etter testen i form av foredrag, kurs eller helsecoaching. Senere er det mulig å ta testen igjen for å måle effekten av tiltakene.

Ta kontakt for et uforpliktende møte!

Ta testen nå!

Oppfølging etter Stresstesten

Etter kartleggingen av stress i bedriften vil det være en fordel å gi alle ansatte et oppfølgingstilbud. Tilbudet hver enkelt får kan være forskjellig ut fra score på testen og dermed behov for å lære stressmestring. Det vil være vanlig å dele tilbudet i tre forskjellige kategorier; Foredrag om stress og stressmestring, kurs i stressmestring, og individuell helsecoaching.

  1. Foredrag om stress og stressmestring

Dette er et 2-3 timers foredrag om hvordan stress oppstår og enkle metoder for å gjenkjenne hva som fører til stress og hvordan håndtere det. Dette er et foredrag med stor gjenkjennelse og mye humor. Det gir også en felles referanse for å snakke om stress i bedriften på en humoristisk måte.

  1. Kurs i stressmestring

Dette kurset vil egne seg for de som scorer på høyere stressnivå i testen. De vil få en grundigere innføring i hvordan stress kan føre til helseplager og effektive metoder for å håndtere det som kan forårsake stress, både ytre og indre stressfaktorer. Det er viktig å lære seg å skille på det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Kurset varer to påfølgende dager og en halv dag ca tre uker senere for å øke muligheten for varig positiv endring.

  1. Helsecoaching

Jeg har svært gode resultater av en-til-en coaching med fokus på helse for langtidssyke og de som er i ”faresonen”. Bedrifter som Tine og Widerøe har erfart hvordan de syke får verktøy til å håndtere ”det syke” på en ny måte og dermed komme tilbake på jobb igjen. Helsecoaching vil være individuelt tilpasset på bakgrunn av stresstesten og  coachingverktøy, og ha en varighet på ca 10 møter à 1,5 timer. Helsecoachingen kan foregå ved personlig møte, på Skype eller telefon. Vet du forresten at NAV kan gi støtte til helsecoaching eller andre sykdomsforebyggende tiltak som kurs o.l. ved stress og lettere psykiske tilstander?

Ta kontakt for et uforpliktende møte for å høre nærmere hvordan vi sammen kan redusere stresset i din bedrift!

Hvorfor er det viktig  å redusere stress i en bedrift?

Kilde: Arbeidstilsynet

Arbeidstagere opplever stress når det stilles større krav i jobben enn det de er i stand til å takle. De vil også oppleve stress når de stiller for store krav til seg selv. De som opplever dette i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer. Stress vil også påvirke effektiviteten.

Symptomer på stress kan være hjertebank, rastløshet, skjelvende hender, fordøyelsesproblemer, manglende appetitt, indre uro, jobb-utilfredshet, manglende lyst til å gå på jobb, manglende konsentrasjon, frustrasjon, tilbaketrekking, irritasjon, og følelsesmessig ustabil. Andre symptomer kan være økt røyking, økt bruk av sove- og beroligende medikamenter, alkohol- og stoffmisbruk, manglende mosjon og økt sykefravær.

Stress over lang tid kan øke risikoen for utvikling av hodepine, muskelsmerter, svie i mellomgulvet, sure oppstøt og kvalme, svimmelhet, tretthet, problemer med å sove og urolig nattesøvn, angsttilstand, depresjonstilstand, utbrenthet, hjerte- og karsykdommer.

Hva er egentlig stress?

Vi kan oppleve stress som følge av noe som skjer rundt oss eller tanker vi gjør oss. For eksempel vil mange oppleve stress hvis de tror eller tenker at noe blir (for)vanskelig. Det vil da utvikles en stressrespons.

Denne responsen kalles ofte «fight and flight«, og ved kortvarig stress kan det være en livsnødvendig og ønsket respons med utskillelse av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol.

Ved langvarig stress vil derimot alle organer i kroppen påvirkes over tid, og dette kan føre til helseproblemer. Reaksjonen i kroppen på stress er den samme uansett om de stressende omstendighetene er fysiske, kjemiske eller biologiske, eller om de er sosiale eller psykiske. 

Hvorfor er stressmestring viktig?

Den største delen av sykefraværet i bedrifter skyldes lettere psykiske lidelser og plager i muskel- og skjelettet. En kortvarig, akutt stressreaksjon er hensiktsmessig når man skal yte sitt beste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer. Man antar at stress ligger bak de høye tallene i sykefraværet ettersom stress påvirker hele fysiologien vår, også immunsystemet. Ved å lære teknikker for å dempe stresset i kroppen påvirker vi samtidig immunsystemet som i sin tur får optimale forhold for å holde oss friske.

Stressmestring er viktig for hver enkelt av oss for å få et bedre liv og bedre helse. Det vil også spare bedriften for store utgifter knyttet til mindre effektivitet og sykefravær. Beregn hva sykefraværet koster din bedrift med Fraværskalkulatoren og se hvor mye det er å spare med bare en prosent reduksjon i fraværet!

Tallene er hentet fra Sintefs undersøkelse om kostnader ved sykefravær for NHO.

Hvor mye koster fraværet i din bedrift?

Med fraværskalkulatoren kan du finne ut hva sykefraværet koster med den nåværende fraværsprosenten. Du kan også se hvor mye det er å spare på bare en liten reduksjon i fraværet. Spør meg gjerne om hvordan NAV gir støtte til helsecoaching ved fare for sykefravær eller langtids sykefravær.

Fraværsalkulatoren er basert på tall Sintef har beregnet at sykefraværet koster i en undersøkelse for NHO.