Selvledelse

Selvledelse – stressmestring

Hva har selvledelse med stressmestring å gjøre? Mange tror at stressmestring bare er «time management» eller «getting things done». Jeg mener det også er å lede seg selv, altså selvledelse. Gode ytre rammebetingelser kan være viktig, men selv der alt det ytre er lagt til rette for stressfrie arbeidsdager vil samme arbeidsbelastning ofte oppfattes forskjellig. Det en synes er passe mye arbeid synes en annen er stressende og altfor mye. En tredje synes det er for lite. Det handler altså om hvordan man tar det fremfor hvordan man har det. Dette kan læres gjennom økt bevissthet, konkrete teknikker og øvelse.

Hvorfor er selvledelse i form av stressmestring viktig?

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den største helsefaren i vårt århundre. Her i Norge ser vi at langvarige sykmeldinger stadig øker, og sykdommer som kan relateres til stress – blant annet utbrenthet – utgjør rundt 80 prosent av langtidssykmeldingene.

En kortvarig akutt stressreaksjon er hensiktsmessig når man skal yte sitt beste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer. Man antar at stress ligger bak de høye tallene i sykefraværet ettersom stress påvirker hele fysiologien vår, også immunsystemet. Ved å lære teknikker for å dempe stresset i kroppen påvirker vi samtidig immunsystemet som i sin tur får optimale forhold for å holde oss friske.

Symptomer på stress

Stress kan oppleves på flere måter:

 • Irritasjon
 • Hjertebank
 • Tørr i hals og munn
 • Impulsiv adferd, følelsesmessig ustabil
 • Trang til å gråte, springe vekk eller gjemme seg
 • Manglende konsentrasjon
 • Trett
 • Skjelving
 • Små lyder irriterer
 • Stamming eller problemer med språket
 • Problemer med å sove
 • Rastløs
 • Svettetokter
 • Mageproblem
 • Migrene/hodepine
 • Nakke- og ryggsmerter
 • Manglende appetitt
 • Økt røyking
 • Økt bruk av sove- og beroligende medikamenter
 • Alkohol- og stoffmisbruk

Enkelte reaksjoner går ikke like raskt over. De kan gi en rekke ubehagelig fysiske og psykiske symptomer, som for eksempel uro og angst, muskelspenninger i nakke og skuldrer, hurtig åndedrett og spenningshodepine.

Dersom man er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med tre-fire ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter man på jobb igjen med for høyt stressnivå. Konsekvensen kan bli stressrelaterte sykdommer, for eksempel hjerte-karsykdommer.

Hvordan mestre stress?

Start med en stresstest for å finne ut hos hvem og hvor «skoen trykker». Testen er forskningsbasert og internasjonalt anerkjent. På bakgrunn av testen får man et godt bilde av hvem som kan ha nytte av videre oppfølging i form av stressmestringskurs eller helsecoaching. De vil da lære om hva som skjer i kroppen ved stress og få kunnskap om konkrete teknikker for hvordan man takler stress på en mer hensiktsmessig måte. Testen er elektronisk.

Hvem?

Stresstesten kan tilbys alle ansatte, en avdeling med spesielle behov, eller enkeltpersoner med økt sykefravær eller som sliter på ulike vis. Det er mulig for leder å få en samlet rapport av testene og få innblikk i hvilke områder som er mest stressbelastet. Dette vil gi leder mulighet til å gjøre endringer på arbeidsplassen hvis det skulle vise seg å være belastende faktorer der. Etter kurs og helsecoaching er det om ønskelig mulig å ta testen igjen for å måle effekten.

Vil du vite mer?

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan jeg kan hjelpe deg eller din bedrift med selvledelse og stressmestring.

Artikler:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *