Få nyhetsbrev! Jeg lover å ikke sende oftere enn to i måneden, og du kan melde deg av når som helst.

Om stresstesten

Stresstesten er utarbeidet av Dr. James Petersen, og flere enn 600.000 mennesker har hittil tatt testen i USA, Storbritannia, Tyskland, Sør-Afrika, Chile, Canada, Slovenia og Norge. Stressmestring innebærer å gjøre bevisste valg for å endre hvordan man reagerer på hverdagslige hendelser såvel som større hendelser i livet. Testen og tilbakemelding på denne er første skritt mot stressmestring. Den omfattende stressmester-guiden du kan laste ned gratis etter testen er neste skritt. Om du skulle ønske hjelp til å gjennomføre endringene, er det tredje skrittet å ta kontakt med meg for coaching. Jeg vet hvordan det er når stresset tar overhånd – du kan lese i KK om hva som skjedde med meg her: Kristin ble utbrent

Stresstesten kartlegger risikoverdier på 11 dokumenterte områder som er viktig for stress. De er delt inn i:

Stressvarslingstegn
Motvilje/Sinne
Perfeksjonisme
Tid
Skuffelse
Utbrenthet
Underprestasjon
Anspenthet

Stressfaktorer
Fysiske stressfaktorer
Trivsel i arbeid og privatliv

Påvirkninger
Livshendelser
Hverdagsproblemer

Etter at du har tatt testen får du umiddelbart en detaljert rapport på alle de 11 områdene og hvor stor grad av ”risiko” det har for deg. De enkelte områdene blir delt i høy, middels og lav risiko for stress. Testen er på norsk. Du kan deretter laste ned en Stressmesterguide (på engelsk) der du får en god innføring i hva stress er og øvelser du kan gjøre for å redusere stresset på alle de 11 områdene. Dette vil være nyttig for å gjøre positive endringer på områder der du har scoret høyt.

Alt dette får du altså for kr 790;

  • Internasjonalt anerkjent stresstest på 11 viktige områder
  • Rapport om stresset ditt på alle de 11 områdene
  • Stressmesterguide som gir deg god veiledning i hvordan du kan redusere stress på hvert enkelt område

Hva er stressmestring?

Stressmestring kan læres!

Mange tror at stressmestring bare er å styre omgivelsene, men det handler også om å styre seg selv. Gode rammebetingelser er viktig, og reguleres gjerne gjennom medarbeidersamtaler og HMS-arbeid på jobben. Imidlertid oppleves ofte samme arbeidsbelastning forskjellig. Det en synes er passe mye arbeid synes en annen er stressende og altfor mye. En tredje synes det er for lite. Det handler altså om hvordan man tar det fremfor hvordan man har det. Dette kan læres gjennom økt bevissthet, konkrete teknikker og øvelse.

Hvorfor er stressmestring viktig?

Den største delen av sykefraværet i Norge skyldes lettere psykiske lidelser og plager i muskel- og skjelettet. En kortvarig, akutt stressreaksjon er hensiktsmessig når man skal yte sitt beste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer. Man antar at stress ligger bak de høye tallene i sykefraværet ettersom stress påvirker hele fysiologien vår, også immunsystemet. Ved å lære teknikker for å dempe stresset i kroppen påvirker vi samtidig immunsystemet som i sin tur får optimale forhold for å holde oss friske. Ved å redusere stresset gir vi oss selv også muligheter til å bli mer lykkelig.

Hvordan mestre stress?

Start med en elektronisk stresstest for å kartlegge stressnivået ditt på 11 forskjellige områder og finn ut hvor «skoen trykker».  Du får testsvaret umiddelbart sammen med en 40 siders Stressmesterguide (på engelsk) med gode tips for hvordan du kan jobbe med risikoområder. Alt dette får du altså for bare kr 790. Testen er forskningsbasert og internasjonalt anerkjent.

På bakgrunn av testen og Stressmesterguiden får du et godt bilde av om du kan ha nytte av videre oppfølging i form av helsecoaching. Du vil da lære om hva som skjer i kroppen ved stress og få kunnskap og konkrete teknikker for hvordan du takler stress på en mer hensiktsmessig måte på akkurat de områdene du trenger det.