Om stressresponsen

Om stressresponsen

Når den fysiske beredskapsresponsen (også kalt stressresponsen eller fight–flight responsen) blir aktivert gang på gang, blir det etter hvert en stor belastning for kroppen.Teknikkene du lærer i Lightning Process kurset vil lære deg å deaktivere stressresponsen når den ikke er hensiktsmessig.

Når hjernen/kroppen tror den blir utsatt for en trussel, for eksempel:

Ved søvnproblemer, smerte, frykt, uro, bekymring eller et følelsesmessig sjokk, vil den iverksette den fysiske beredskapsresponsen for å komme seg eller forbli trygg. Dette gjør kroppen ved å “skru på”:

Det sympatiske nervesystem og produksjon av hormonene adrenalin, noradrenalin, dopamin, kortisol og DHEA (dehydroepiandrosterone).

Dette er fantastisk bra og akkurat det kroppen trenger for å hjelpe oss med å ta hånd om en fare ettersom det påvirker hele nerve- og muskelsystemet. Problemene oppstår imidlertid når kroppen fortsetter å skru på dette systemet igjen og igjen, ofte på et ubevisst nivå, ettersom det fører til problemer med måten immunsystemet og nervecellene virker på. Kurset i Lightning Process lærer deg hvordan du kan ”skru av” dette systemet igjen, og dermed vil kroppen din oppføre seg som hos en frisk person. Ettersom stressresponsen skrus på og av i løpet av sekunder merker de fleste en rask bedring i sine symptomer. De som har vært syke lenge vil likevel kunne bruke noe tid (varierer individuelt) før hele kroppen er restituert.
Du kan lese mer på forskning.no om hvorfor stress kan gjøre oss syke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *