Få nyhetsbrev! Jeg lover å ikke sende oftere enn to i måneden, og du kan melde deg av når som helst.

Lightning Process – hva er det?

Lightning Process er et tredagers kurs med mange spennende oppdagelser underveis, cirka 4 timer om dagen. Her vil du lære blant annet:

  1. Om Fysisk beredskapsrespons (FBR) og hva som skjer i kroppen når den er ”skrudd på”.
  2. Hvordan du oppdager når FBR er ”skrudd på”.
  3. Hvordan du roer ned FBR ved å bruke spesielle bevegelser, kroppsholdning og coaching. Bevegelsene er ikke fysisk krevende, og kan tilpasses behovene til de med aller minst energi.
  4. Hvordan språket påvirker den ubevisste delen av hjernen og kroppen din for øvrig, og hvordan du bruker det for å ”skru av” FBR.
  5. Øve på metoden slik at du gjør de fysiologiske endringene varige slik at god helse og velvære igjen blir automatisert i kroppen.

Kursavgift
Kurset koster kr. 16 500 og dekker samtaler før kurset, 3 kursdager, kurshefte, lydfil til nedlasting og 3 timer oppfølging på telefon eller skype etter kurset.

Organisasjonsnummer: 989 667 998 (Blaker Coaching & Consulting)

Søknadsskjema og innsending
Det ligger lenke til søknadsskjemaet i venstremargen på denne siden. Det er viktig at du tar deg tid til å gå gjennom skjemaet på en ordentlig og oppriktig måte.

Når du har fylt ut søknadsskjemaet kan du enten sende det som vedlegg til e-post til kristin@positivendring.no eller som brev til Kristin Blaker, Skjoldveien 37, 0881 Oslo

Gjennomføring og oppfølging
Kurset går over tre fortløpende dager, og varer ca 4 timer hver dag. Det er små grupper, som regel 3-5 personer. Vi har minst én samtale før kurset, og oppfølgingssamtaler i ca 6 måneder etter kurset. Samtalene gjøres på telefon eller skype og er en forsikring på at du kommer videre i øvingen din til enhver tid.

Kurset holdes i Oksenøyveien 80 på Fornebu ved Oslo.