Lightning Process – hva er det?

Hva er Lightning Process?

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp. Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

Lightning Process kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er du som må gjøre jobben i etterkant. Deltakerne lykkes best om de går ordentlig inn for oppgaven og er villige til legge inn nødvendige innsats.

Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process og følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

DAG 1:

 • Automatiske ubevisste tankemønstre.
 • Språkets betydning. Hvordan språket kan få oss fra å være et offer til å bli en aktør.
 • Uoppmerksomhetsblindhet. Hvordan vi overser det som er synlig, uten å legge merke til det.
 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg å regulere egen stressaktivering.
 • Indre dialog. Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv.

DAG 2:

 • Hjernens formbarhet og evne til læring.
 • Triggere. Hva reagerer du på?
 • Antagelser og overbevisninger. Konsekvensene av hva du tror.
 • Sammenhengen mellom tanker og følelser.

DAG 3:

 • Ubevisste forventninger basert på erfaringer forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS).
 • Automatiske reflekser kan gi emosjonelle og derav kroppslige utslag basert på klassisk betinging.

KURSET AVSLUTTES hver dag med trening på en metode der du lærer stoppe opp for å kunne endre sinnstilstand (visualisering). Denne skal vi skal øve på gjennom kurset slik at du vet hvordan du skal bruke den på egenhånd.

I ETTERKANT av Lightning Process vil du ha personlig- og gruppeoppfølging.

Viktige spørsmål før kurs:

 1. Tror du at du kan påvirke deg selv?
 2. Er du klar for å ta ansvar for eget liv?
 3. Er du motivert for å lære deg noe nytt?

Se planlagte kurs her.

Det er bare hyggelig om du tar kontakt med meg for å høre om kurset kan være noe for deg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *