Hva koster sykefraværet?

Hva koster sykefraværet bedriften?

Gjennomsnittlige kostnader ved sykefravær er om lag 2 600 kroner per dag, ifølge en undersøkelse SINTEF har utført for NHO. SINTEF har nå laget en modell slik at bedriftene selv kan beregne egne kostnader ved sykefravær.

De viktigste elementene i sykefraværskostnadene er tapt inntekt for bedriften, i form av lavere produksjon enn det hadde vært uten sykefravær. I tillegg kommer høyere kostnader, i form av utgifter til vikar eller overtid, samt en del andre kostnader som kvalitetstap og administrative kostnader knyttet til sykefraværet.

Hvis bedriften ikke ansetter vikar eller bruker overtidsarbeid, vil sykefraværs¬kostnadene bli høyere fordi man da får et høyt produksjonstap. Om bedriften ansetter vikar gir dette de laveste kostnadene, mens overtidsbruk er noe mer kostbart.

Modellen viser beregnede kostnader for én sykefraværsdag. Kostnadene er av¬hengige av om bedriften kompenserer fraværet med vikar eller overtid. Kostnadene er beregnet for tre bransjegrupper; industri, håndverk og tjenesteyting og for gruppen handel, bensinstasjoner og lignende.

Les undersøkelsen Sintef gjorde for NHO her

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *