Få nyhetsbrev! Jeg lover å ikke sende oftere enn to i måneden, og du kan melde deg av når som helst.

Sykemeldte/helsecoaching

Helsecoaching vil ha som mål å forbedre helsen til dine medarbeidere innenfor de områdene den sykmeldte selv har behov for ved hjelp av coaching. Det har med stor suksess blitt gjennomført i Tine Meieriet øst og i Widerøe på langtidssykemeldte og ansatte med fare for å bli sykemeldte. Resultatene fra dette arbeidet er overveldende positive, både med hensyn til reduksjon i sykefravær og hvordan de enkelte har fått hjelp gjennom coachingen til å gjøre viktige endringer i livene sine som bedrer helsen. Jeg presenterer gjerne de gode resultatene fra helsecoachingen for din bedrift. Se også hva jeg skriver under Selvledelse og Kostnader ved sykefravær.

I helsecoaching kombinerer jeg i stor grad coaching med mine studier fra Norges idrettshøgskole når det gjelder forebyggende helse, muskel- og skjelettskader og opptrening etter sykdom og skade. Dette gjør klienten i stand til å ta tak i egne helsemessige utfordringer på en unik måte for å bli frisk igjen så fort som overhodet mulig. Klienten erfarer også ofte for første gang en som ser hele seg og hjelper dem til å se ting i et større perspektiv, slik at de kan begynne ta tak i utfordringene på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere. Ved å kombinere profesjonell coaching og NLP kan jeg til enhver tid bruke de beste metoder fra forskjellige teorier til beste for den syke. Jeg er også sertifisert instruktør i Lightning Process, og vil kunne tilby kurs til sykemeldte som kan ha nytte av det.

For bedriften vil det lønne seg å ha friske medarbeidere. En bedrift med 800 årsverk vil i følge Sintef spare ca. kr 4 millioner per år ved å redusere sykefraværet fra 8 % til 7 %. Hvordan hadde det vært for din bedrift? Bruk fraværskalkulatoren for å finne ut hvor mye din bedrift kan spare ved å redusere sykefravær gjennom helsecoaching.

Les undersøkelsen Sintef gjorde for NHO her