Få nyhetsbrev! Jeg lover å ikke sende oftere enn to i måneden, og du kan melde deg av når som helst.

Helsecoaching i bedrifter

Helsecoaching vil ha som mål å forbedre helsen til dine medarbeidere innenfor de områdene den sykmeldte selv har behov for ved hjelp av coaching. Det har med stor suksess blitt gjennomført i Tine Meieriet øst og i Widerøe på langtidssykemeldte og ansatte med fare for å bli sykemeldte. Resultatene fra dette arbeidet er overveldende positive, både med hensyn til reduksjon i sykefravær og hvordan de enkelte har fått hjelp gjennom coachingen til å gjøre viktige endringer i livene sine som bedrer helsen. Jeg presenterer gjerne de gode resultatene fra helsecoachingen for din bedrift. Se også Kostnader ved sykefravær.
I helsecoaching kombinerer jeg i stor grad coaching med mine studier fra Norges idrettshøgskole når det gjelder forebyggende helse, muskel- og skjelettskader og opptrening etter sykdom og skade. Dette gjør klienten i stand til å ta tak i egne helsemessige utfordringer på en unik måte for å bli frisk igjen så fort som overhodet mulig. Klienten erfarer også ofte for første gang en som ser hele seg og hjelper dem til å se ting i et større perspektiv, slik at de kan begynne ta tak i utfordringene på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere. Ved å kombinere profesjonell coaching og NLP kan jeg til enhver tid bruke de beste metoder fra forskjellige teorier til beste for den syke. Jeg er også sertifisert instruktør i 3 dagers kurset Lightning Process, og vil kunne tilby kurs til sykemeldte som kan ha nytte av dette.

For bedriften vil det lønne seg å ha friske medarbeidere. En bedrift med 800 årsverk vil i følge Sintef spare ca. kr 4 millioner per år ved å redusere sykefraværet fra 8 % til 7 %. Hvordan hadde det vært for din bedrift? Bruk fraværskalkulatoren for å finne ut hvor mye din bedrift kan spare.

Les undersøkelsen Sintef gjorde for NHO her

Eksempel på innhold i helsecoachingen

Vi starter med stresstesten som du finner her: Stresstest

 • Startsamtale ca 1 1/2 time
  • Livshjul, avdekke arbeidsområder, begynne å lære
 • Lære hva som skjer i kroppen ved ubevisst stress
 • Lære/erfare hva som er den enkeltes energitappere
 • Praktiske endringer:

kosthold, trening, økonomi, grensesetting, utdanning

 • Sette ting i perspektiv
 • Lære verktøy for å bedre situasjonen sin.
 • Spesielle teknikker for å stoppe energilekkasjer
 • Hjemmeoppgaver:
  • Oppdage, bli bevisst, øve, øve, øve
 • Gjøre valg

En evaluering av helsecoaching i bedrift

Deltagere som har deltatt i helsecoaching sier:

 • «Livet består av mange utfordringer og man vet ikke alltid hvordan man skal takle det som kommer. Man vet heller ikke at det er hjelp å få før man har fått det. Det fikk jeg av Kristin!»
 • «Har brukt det jeg lærte masse, anbefaler det til alle, spesielt til ledelsen.»
 • «Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten fra arbeidsgiver, helsecoachingen hjalp meg til å se på ting på en annen måte. Det hjalp også å lære hva som fysisk skjer med kroppen når man blir utbrent.»
 • «Jeg har det fint nå! JJ Stor takk for hjelpen!»
 • «Kristin forstod det jeg ikke skjønte selv og har gjort meg rustet til å tenke annerledes om ting.»
 • «Dette er noe jeg tror de aller fleste mennesker vil ha nytte av. Min selvtillit vokste betraktelig etter samtalene med Kristin.”
 • «Kristin lærte meg til å bli flinkere til å «se» alt det positive i hverdagen min og utfordret meg ut av den trygge boblen og ha tro på meg selv.»
 • «Bonusen av dette er bedre kosthold, treningsformen er bra, energien er på topp, det å føle at man virkelig stråler, og ikke minst har jeg gått ned i både vekt og centimeter. J»
 • «Nå har jeg nøkler og verktøy som jeg bruker daglig for å hjelpe meg selv. Jeg er tilbake i «førersetet» i mitt liv.»
 • «Jeg er så utrolig takknemlig for å ha fått denne muligheten!!»

Livshjulet

graph

Figuren viser egen opplevelse av forskjellige områder av livet før (blå) og etter (rød) helsecoachingen Gjennomsnitt av gruppen, scoret seg selv fra 0 – 10.

bar

Figuren viser hvor fornøyd fra 1-5 (der 5 er mest fornøyd) deltagerne i en bedrift var med helsecoachingen på flere områder ca to måneder etter avslutning.