Coaching

Hva er egentlig coaching?

Coaching er en styrt samtale mot å nå ett eller flere ønskede mål. Målene kan være prestasjonsrettet eller mer personlige. Som coach bruker jeg i hovedsak virkningsfulle spørsmål for å hjelpe deg til å få klarhet i hvordan du skal nå målene dine. Gjennom spørsmål som får deg til å tenke og se sammenhenger på en ny måte, får du stadig større innsikt, og ser tydeligere hva som kan gjøres for å nærme deg målene. Gjennom nye spørsmål hjelper jeg deg til å gjøre valg mellom mulighetene og å forplikte deg til å gjennomføre valgene. Min coaching bygger på mine to utdannelser i coaching. Utdannelsen i Adler Coaching, som jeg tok i Canada, baserer seg på positiv psykologi (blant annet ”appreciative inquiery”), pedagogikk og filosofi. NLP-utdannelsen min er fra PPTI i London. Denne baserer seg på hvordan hjernen og kroppen samarbeider, og kan påvirkes blant annet av språket vårt og mental trening. Jeg har høyeste sertifisering i begge utdanningene, og jeg kombinerer de to retningene etter behov til det beste for dem jeg coacher. Coaching handler om deg!

Hvem har nytte av min coaching?

Du som ønsker å utvikle deg, lære mer, få bedre balanse mellom arbeid og fritid, takle spesielle arbeidsoppgaver, få bedre helse, står ved et veiskille på en eller annen måte, eller generelt ønsker å komme deg videre i livet.

Hvordan foregår min coaching?

Coachingen foregår som en samtale med full konfidensialitet mellom deg og meg. Samtalene kan foregå ved at vi møtes ansikt til ansikt eller over telefon. Mange setter pris på å gå tur eller at vi møtes på en kafé mens vi snakker sammen.

Hvorfor velge meg som din coach?

Coaching kan i mange tilfeller gjøre den store forskjellen. Jeg vil hjelpe deg til å prioritere og sette grenser slik at det igjen blir mulig å jobbe effektivt og fokusert. Jeg jobber også med metoder som virker stressreduserende, er lett å lære og virker både umiddelbart og over tid. Ettersom jeg er sertifisert coach på høyeste nivå i to utdanninger, vil det gi deg trygghet i forhold til kvalitet og innhold i coachingen. Jeg gir deg gjerne referanser om du ønsker det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *