Er du perfeksjonist? Stakkar deg! (Men det er mulig å endre…)

  • Føler du at det du oppnår aldri er helt godt nok?
  • Utsetter du ofte å avslutte prosjekter eller venter med å avslutte for å få dem helt riktig?
  • Er det vanskelig for deg å avvike en plan; din plan?

Perfeksjonisten

Mange perfeksjonister har lært i oppveksten at de blir verdsatt etter hva de får til eller oppnår. I slike tilfeller lærer de seg at deres verdi først og fremst baserer seg på hva andre synes om dem. Dermed blir selvfølelsen avhengig av ytre faktorer. Dette var tilfellet for Martin. Han jobber med data i en mellomstor bedrift der det er nok av prosjekter og andre arbeidsoppgaver. Han kom til meg for coaching fordi lederen hans mente han trengte hjelp til å avslutte prosjekter raskere, og for å lære seg å jobbe mer effektivt generelt. Dette er noe som ofte kjennetegner perfeksjonister, ettersom de utsetter å levere fra seg ting som de anser som «ikke perfekte». De velger også ofte å utsette det å starte på en oppgave til de finner «den riktige» måten å gjøre det på.

Hvorfor er det synd på perfeksjonisten?

Det er mange negative følelser, tanker og overbevisninger som henger sammen med perfeksjonisme:

  • Frykt for å mislykkes. Perfeksjonister sidestiller ofte det å mislykkes i forhold til målene sine med å mislykkes som person.
  • Frykt for å gjøre feil. Perfeksjonister tror ofte at det å gjøre feil er det samme som å mislykkes. Dermed mister de mange muligheter til å lære og vokse av feilene sine fordi livene deres dreier seg om å unngå å gjøre feil i utgangspunktet.
  • Frykt for ikke å bli akseptert. Hvis de lar andre se tabbene deres, tror de at de ikke lenger vil bli akseptert.
  • Alt-eller-ingenting tenkning. Perfeksjonister har ofte problemer med å se ting i perspektiv. En A-student vil for eksempel føle at hun er fullstendig mislykket hvis hun får en B.
  • Stor grad av burde- Perfeksjonister har ofte en endeløs liste av ting de burde gjøre som fungerer som rigide regler for hvordan livet skal leves. Dermed tar de sjelden hensyn til egne ønsker og behov.
  • Perfeksjonister filtrerer bort sine egne suksesser og andres feil. Dermed legger de bare merke til det andre gjør som er bra, og bagatelliserer det de selv gjør som er bra ved å fokusere på feilene eller manglene sine.
  • Det å følge en plan, nemlig sin plan. De er ofte lite fleksible fra å endre planen for å oppnå noe selv om det er både fristelser og gode grunner for det.

 

Hva du kan gjøre med perfeksjonisme

Perfeksjonisme skaper mye frykt og angst for ikke å lykkes. Det gjør også at perfeksjonister må sjekke hvordan ting går etter planen, hva andre tenker om dem, sammenlikne, sjekke igjen og igjen hva som er riktig, og hvordan det burde gjøres. Alt dette fører ofte til mye fysisk stress i kroppen. Dette stresset kan igjen gi store energilekkasjer og føre til sykdom eller, som i Martins tilfelle, underprestasjon, – at han ikke presterer så godt som han kunne hvis han var mindre perfeksjonistisk i sin tilnærming til arbeidsoppgavene.

I coachingen begynte vi derfor å jobbe med denne tilnærmingen; å bedre prestasjonen ved å senke kravene. Parallelt jobbet vi med å øke selvfølelsen. Det siste er vanligvis veldig morsomt fordi resultatene merkes på så mange områder. Slik var det også for Martin. Han merket fort at det meste ble mye morsommere når han lærte å sette mer pris på seg selv ved å trene på å se alt det bra han faktisk gjorde. Ved å senke kravene til arbeidsresultater (som kan være en smertefull oppgave for en veltrent perfeksjonist hvis han ikke får hjelp og støtte) blir det større mulighet til faktisk å gjennomføre og avslutte dem. Da blir det også tid til å gjøre flere arbeidsoppgaver, og det blir en god sirkel. Martin har en leder som så potensialet hans, og hjalp ham til å gjøre noe med det, sammen med en coach. Du kan også gjøre noe for å få et bedre liv med mindre perfeksjonisme! Ta kontakt hvis du trenger litt hjelp i starten.